fibraitelefon

Tarifa Xaloc - 24,90€

 • Velocitat de baixada: 15 Mbps
 • Velocitat de pujada: 800 Kbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Inclou:
  • 500 minuts a fixes
  • 30 minutos a mòbils nacionals
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
fibraitelefon

Tarifa Garbí - 22,00€

 • Velocitat de baixada: 5 Mbps
 • Velocitat de pujada: 800 Kbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Inclou telefonía per consum
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
fibraitelefon

Tarifa Mestral - 29,90€

 • Velocitat de baixada: 30 Mbps
 • Velocitat de pujada: 1 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Inclou:
  • 1000 minutos a fixes
  • 60 minuts a mòbils nacionals
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
fibraitelefon

Tarifa Llevant - 35,00€

 • Velocitat de baixada: 40 Mbps
 • Velocitat de pujada: 2 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Inclou:
  • 1000 minuts a fixes
  • 100 minuts a mòbils nacionals
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
fibraitelefon

Tarifa Tramuntana - 55,90€

 • Velocitat de baixada: 50 Mbps
 • Velocitat de pujada: 2 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Inclou:
  • 1000 minuts a fixes
  • 60 minuts a mòbils nacionals
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
fibraitelefon

Tarifa Tramuntana 100 - 65,00€

 • Velocitat de baixada: 100 Mbps
 • Velocitat de pujada: 2 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Inclou:
  • 1000 minuts a fixes
  • 60 minuts a mòbils nacionals
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
fibraitelefon

Tarifa Fibra Integral - 39,85€

 • Velocitat de baixada: 40 Mbps
 • Velocitat de pujada: 2 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Telèfon fixe:
  • 1000 minus a fixes i movils nacionals i fixes internacionals
 • Telèfon mòbil:
  • 100 minuts a fixes i mòbils nacionals
  • 1,2 GB de dades
 • Alta servei: 6€
 • Conexió e instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
 • Opció d'incloure un terminal lliure a escollir entre les 3 tarifes depenent del terminal
  • 0€
  • 2,50€
  • 4,00€
* L'opció d'incloure un terminal te una permanència de 24 mesos
fibraitelefon

Tarifa Fibra Integral PRO - 49,59€

 • Velocitat de baixada: 50 Mbps
 • Velocitat de pujada: 2 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Telèfon fixe:
  • 1000 minuts a fixes i mòbils nacionals i fixes internacionals
 • Telèfon mòbil:
  • Trucades ilimitades a fixes i mòbils nacionals
  • 2 GB de dades
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
 • Opció d'incloure un terminal liure a escollir enre les 3 tarifes depenent del terminal
 • 0€
 • 2,50€
 • 4,00€
* L'opció d'incloure un terminal te una permanencia de 24 mesos
fibraitelfintegralpro100

Tarifa Fibra Integral PRO 100 - 60,33€

 • Velocitat de baixada: 100 Mbps
 • Velocitat de pujada: 2 Mbps
 • Inclou una direcció de correu electrònic PriscoMail
 • Telèfon fixe:
  • 1000 minuts a fixes i mòbils nacionals i fixes internacionals
 • Telèfon mòbil:
  • Trucades ilimitades a fixes i mòbils nacionals
  • 2 GB de dades
 • Alta servei: 6€
 • Conexió i instalació: 70€
 • Cablemodem:
  • eMta 124,80€
  • WiFI 177,84€
 • Opció d'incloure u terminal lliure a escollir entres les 3 tarifes depenent del terminal
  • 0€
  • 2,50€
  • 4,00€
* L'opció d'incloure un terminal mòbil te una permanencia de 24 mesos
Tarifa Baixada Pujada Min. a fixes Min. a mòbils Quota primer any Desc. primer any (*) Desc. Promo %
BASSEGODAFIBRA 6 Megues 1 Mega 500 Minuts 0 Minuts 35,00 € 35,00 € 0,00%
MONTFIBRA 8 Megues 2 Megues 500 Minuts 0 Minuts 42,00 € 42,00 € 0,00%
MONTGRIFIBRA 10 Megues 3 Megues 1000 Minuts 30 Minuts 55,00 € 44,00 € 20,00%
NEULÓSFIBRA 15 Megues 4 Megues 1000 Minuts 75 Minuts 61,00 € 48,80 € 20,00%
RECASENSFIBRA 20 Megues 5 Megues 1000 Minuts 100 Minuts 78,00 € 62,40 € 20,00%
SALINESFIBRA 25 Megues 5 Megues 1000 Minuts 100 Minuts 85,00 € 68,00 € 20,00%

Promoció

Permanència de 12 mesos: No es paga alta, conexió ni material.

Es fa un únic pagament de 25 € pel cablemodem WiFi amb les tarifes de fins a 15 Megues.

Posibilitat d’obtener una IP fixa per 5€/mes.

Mes informació
*IVA no inclòs en els preus de cap servei i/o material exposat en aquesta pàgina web o serviei de Prisco Electronica SL.
Tot el material utilitzat en les instalacions (incloent router, cablemodem, antenes o qualsevol altre tipus de material) es propietat de Prisco Electrònica SL

Aquest material es una cesió de Prisco Electrònica SL per proporcionar el servei durante el període del contracte.

La interrupció del contracte comporta la retirada d’aquest material